Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve středu 8. 3. 2017 jsme se vypravily na Vsetín, na konverzační soutěž v ruském jazyce.

Já jsem zastupovala naši školu v kategorii ZŠ a víceletá gymnázia, Kristýna Pražáková z 2. A soutěžila v kategorii SŠ I a Zuzana Skýpalová ze 4. A v kategorii SŠ II. Do Vsetína nás doprovázela paní profesorka PhDr. Jana Krcháková. Soutěž se konala v budově Masarykova gymnázia Vsetín a měla dvě části – poslechovou a konverzační.

Po rozlosování pořadí jsme se vrhly na soutěž. Po poslechové části každá z nás čekala, až se dostane na řadu v části konverzační. Tam jsme hovořili se členy poroty na vylosované téma, starší studenti také popisovali a srovnávali obrázky. Jakmile už všichni studenti mluvili na své téma, sečetly se body a proběhlo vyhlášení. Toho se zúčastnil i ředitel Masarykova gymnázia Mgr. Dalibor Sedláček.

Velmi jsem se zaradovala, když jsem uslyšela své jméno mezi nejlepšími. Za druhé místo v krajském kole ve své kategorii jsem si odnesla nejen diplom, ale také užitečné slovníky a učebnici ruské konverzace. Celý den jsem si moc užila a jsem ráda za takovou zkušenost.

Veronika Oravová, 2. E

Fotografie (4)