Obrázek článku Jmenný seznam žáků v učebnách pro didaktický test Matematika+

V přiloženém souboru najdete seznam učeben a k nim přidělených žáků, kteří na naší škole budou skládat zkoušku Matematika+ dne 3. června 2020. 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF jmenny_seznam_zaku_60001814800
Dokument PDF
72.59 kB