Obrázek článku Gaudeamus Roadshow Česko 2020 ZRUŠENA

Náhradou za zrušenou Gaudeamus Roadshow bude on-line propagace všech škol registrovaných k účasti na Roadshow.

On-line propagace bude probíhat na portálu Gaudeamus.cz a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor.

Na portálu Gaudeamus.cz a v mobilních aplikacích najdete zejména:

  • Profily škol a fakult s kontaktními informacemi a seznamy studijních oborů.
  • Vyhledávače škol, fakult a oborů.
  • Přehledy nejoblíbenějších škol.

Registrovaným pedagogům budou navíc zdarma rozeslány tištěné a elektronické katalogy spolu s informačními materiály pro pedagogy a výchovné poradce. Pokud jste se nezaregistrovali k návštěvě Gaudeamus Roadshow a přejete si získat výše uvedené materiály a další aktuální informace o nabídce pomaturitního studia, můžete se zaregistrovat pro získávání on-line informací.

Registrovaní studenti získají elektronický katalog a budou jim pravidelně zasílány informace o nabídce pomaturitního studia a on-line zdrojích, které budou sloužit jako náhrada veletrhů Gaudeamus na podzim 2020.