Obrázek článku Nabídka online studia

Během října je možné zapisovat se do on-line kurzů CTM.

Během celého října studenti mohou vybírat z katalogu kurzů a zvolit si tak mimoškolní aktivitu ve formě online studia u CTM. Pro ty, které zajímá matematika, biologie, programování, vesmír nebo například filosofie, máme individuální online kurzy v angličtině s podporou instruktora. CTM je unikátní vzdělávací systém, který dlouhodobě vykazuje výborné výsledky. Posouvá studenty v angličtině, ve znalostech vybraného oboru, ale i v samostudiu a kritickém myšlení. Studenti se mohou dopracovat ke složení Advanced Placement zkoušek, které uznávají české i zahraniční vysoké školy u přijímacího řízení.

Více o možnostech online studia zde.

Jeanne Bočková, CTM