Obrázek článku Pravěk trochu jinak

Začátek letošního školního roku si třídy 1. A, 1. B a 3. E zpříjemnily výuku dějepisu dvoudenním workshopem.

Ve spolupráci s panem archeologem Samuelem Španihelem (zaměstnanec Muzea regionu Valašsko) měli žáci možnost nejen nabýt nové informace k tomuto období, ale spoustu věcí si aktivně vyzkoušet a nechat projít všemi smysly. A tak házeli pravěkým vrhacím nástrojem atl-atl, poznávali industrii k jednotlivým obdobím, kreslili hrobku z doby železné a v neposlední řadě mleli pšenici na rotačním mlýnku a vařili z ní kaši. Dozvěděli se spoustu zajímavého o archeologické práci a místních pravěkých lokalitách.

Mgr. Blanka Šlerková

Fotografie (4)