Obrázek článku Cena Maxe Broda 2021

Společnost Franze Kafky vyhlásila 27. ročník česko-slovenské literární soutěže o nejlepší esej.

Uzávěrka pro odevzdání prací je 30. června 2021. Texty v rozsahu maximálně 5 normostran psané v českém či slovenském jazyce odevzdávejte ve formátu pdf nebo doc. na e-mail cmb@franzkafka-soc.cz.

Témata soutěže pro rok 2021:

HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?

KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?

LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

Na vítěze čeká finanční odměna, 1. místo – 6 000 Kč, 2. místo – 3 500 Kč, 3. místo – 2 000 Kč.

Bližší informace najdete na webových stránkách.

 

Lucie Paříková

Společnost Franze Kafky, z.s.

 

Fotografie (3)