Obrázek článku GENETICKÉ WORKSHOPY 2021

V rámci výuky biologie byly na naší škole uspořádány dva genetické workshopy.

29. 6. 2021 proběhla v aule naší školy akce zaměřená na základy klasické genetiky a její historii. Ve druhé části programu jsme však uvítali vzácného hosta z Masarykovy univerzity v Brně, který za námi jezdí už několik let. Je to pan dr. Lízal, vynikající popularizátor vědy. Jeho přednáška byla zaměřena na moderní metody tzv. DNA fingerprintingu a využití těchto metod v praxi.

Ve dnech 7. a 8. 9. 2021 jsme s našimi biology jeli do rodiště zakladatele genetiky Gregora Mendela ve Vrážném. Tam za námi opět zavítal pan dr. Lízal a jeho přednáška o identifikaci historických osobností pomocí moderních genetických metod vzbudila znovu velký potlesk. Ve zbylém čase jsme řešili genetické příklady, které jsou důležité pro porozumění pravidlům dědičnosti. Věříme, že obě akce přispěly k lepší přípravě našich žáků k maturitě a přijímacím zkouškám.

 

Za učitele biologie Pavel Daniš a Markéta Heřmanová

Fotografie (5)