Obrázek článku Přírodovědný klokan 2021

Školní kolo soutěže se uskutečnilo 13. 10. 2021. 

Zatímco Klokan matematický tradičně přihopsá až na jaře (činí tak už po čtvrtstoletí), jeho mladší brácha Klokan přírodovědný si asi oblíbil barvu podzimního, žloutnoucího listí. A ač si říká přírodovědný, několik úloh ryze matematických přinesl i on - to mu ale jistě rádi promineme, neboť všichni víme, že matematika je všude, a všichni ji máme rádi (no dobře, tak teda - skoro všichni...)

Letos se soutěže účastnili studentíci tříd 1. E a 2. E a stupně vítězů obsadili takto:

1.   Lukáš Vyroubal (1. E)        83 b.

2.   Jonáš Grossmann (2. E)   82 b.

3.   Vít Zetek (1. E)                    75 b.

 

Celkem se soutěže – či spíše zajímavého testování vlastních znalostí – zúčastnilo 55 studentů.

Klokanu přejeme úspěšná další léta – a jeho účastníkům samozřejmě také.  

 

Ing. Pavel Novosád