Chemická olympiáda kategorie C  školní kolo

Přelom února a března se pro mladší ročníky gymnázia nesl v chemickém duchu. Proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie C, která je určena pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol.

Téma olympiády bylo pohádkové – vzácné kovy. Téměř každá třída vyslala do chemického klání své zástupce a celkem tedy 7 studentů vypracovalo domácí část skládající se ze dvou částí – teoretické a praktické, a poté své znalosti vyzkoušeli v kontrolním testu.

Teoretickou část vypracovávají studenti z pohodlí domova, jde především o hledání informací v knihách a na internetu a v případě potřeby konzultují své řešení s vyučujícími.

Praktickou část prováděli studenti v odpoledních hodinách za dohledu vyučujícího v datech 29. 2., 2. 3. a 7. 3., viz přiložené fotografie.

Kontrolní test proběhl ráno v úterý 15. března. 

Pořadí nejlepších tří studentů je následující s celkovými body:

Jan Sadílek ze 4. E, 145,4 bodů ze 160

Andrianna Myhalko z 1. B, 141,9 bodů ze 160

Vladimír Maňas z 1. A, 120,5 bodů ze 160 

Pochvalu zaslouží především studenti prvních ročníků 1. A, 1. B a 3. E, kteří v soutěži i přes roční hendikep získali mimořádný bodový zisk. Vítězům gratuluji a přeji mnoho úspěchu v další reprezentaci školy na krajském kole soutěže ve Zlíně, ale i v dalším studiu chemie.

 Mgr. Zuzana Halaštová

Fotografie (7)