Chemická olympiáda  54. ročník

Soutěž pro žáky základních a středních škol.

Vyhlašovatelem chemické  olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je organizována v následujících kategoriích a soutěžních kolech:

  • v kategorii A - určené pro žáky 3. a 4. ročníků všech typů středních škol s výjimkou středních odborných škol s chemickým zaměřením; probíhá ve školním, krajském a ústředním soutěžním kole,
  • v kategorii B - určené pro žáky 2. a 3. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorii C - určené pro žáky 1. a 2. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorii D - určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorii E - určené pro žáky 3. a 4. ročníků středních odborných škol s chemickým zaměřením; probíhá ve školním, krajském a ústředním soutěžním kole.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Chemické olympiády.

Na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí každoročně probíhají školní kola Chemické olympiády kategorie: A, B, C, D a okresní kolo kategorie D.

Garantem školního kola kategorie A, B je Mgr. Pavel Groh, kategorie C Mgr. Pavel Daniš, kategorie D Mgr. Zuzana Halaštová. Za průběh okresního kola kategorie D zodpovídá Mgr. Pavel Groh. Informace vám poskytnou také vyučující chemie.

Nutná registrace na webových stránkách ChO: https://olympiada.vscht.cz

Do 30. září 2017 se prosím zaregistrujte na webových stránkách ChO a přihlaste se na kategorii A Chemické olympiády.

Do 31. října 2017 se prosím zaregistrujte na webových stránkách ChO a přihlaste se na kategorii B, C, D Chemické olympiády.

Úspěchy našich žáků v předcházejících ročnících

53. ročník Andrianna Myhalko (2. B) 3. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Jan Sadílek (5. E) 6. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Vladimír Maňas (2. A) 7. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Tereza Šimsová (1. A) 9. místo (krajské kolo, kategorie C)
52. ročník Andrianna Myhalko (1. B) 6. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Jan Sadílek (4. E) 11. místo (krajské kolo, kategorie C)
51. ročník Tomáš Pánek (4. E) 7. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Jan Sadílek (3. E) 3. místo (krajské kolo, kategorie C)
50. ročník Tomáš Pánek (3. E) 10. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Jan Sadílek (2. E) 1. místo (okresní kolo, kategorie D)
    1. místo (krajské kolo, kategorie D)
49. ročník Tomáš Pánek (2. E) 1. místo (okresní kolo, kategorie D)
    4. místo (krajské kolo, kategorie D)