Školní kolo Chemické olympiády kategorie C, 53. ročník

V pondělí 20. 3. 2017 se na naší škole psal test školního kola Chemické olympiády kategorie C.

Této soutěže se zúčastnilo nakonec celkem 13 žáků prvních a druhých ročníků čtyřletého gymnázia a třetího a čtvrtého ročníku šestiletého gymnázia. Dvouhodinovému testu předcházela náročná domácí příprava. V tzv. teoretické části museli žáci nastudovat a vypracovat úlohy, které přesahovaly svým záběrem běžně probírané učivo.

Ve školní laboratoři čekala na soutěžící laboratorní práce, ve které si mnohé věci vyzkoušeli a vypracovali protokol. Po napsání testu byly všechny výsledky zhodnoceny a bylo určeno pořadí soutěžících.

První místo vybojoval Vladimír Maňas z 2. A, druhé místo získala Tereza Šimsová z 1. A a třetí místo obsadila Barbora Honsová z 2. B. Vítězům blahopřeji a všem ostatním děkuji za statečný boj.

Mgr. Pavel Daniš

Fotografie (25)