Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D  53. ročník

V pondělí 6. března se na naší škole konala Chemická olympiáda kategorie D.

Soutěžního klání se zúčastnilo 20 soutěžících z deseti základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Celé dopoledne bylo provázeno příznivou atmosférou.

Letošní ročník byl zaměřen na výrobu papíru a chemické látky, které s jeho výrobou souvisí – plniva, pigmenty, látky určené k bělení, kyseliny a zásady. Důraz byl rovněž kladen na základní dovednosti chemika – sestavení a vyčíslení chemické rovnice, porozumění strukturním vzorcům a zvládnutí základních stechiometrických výpočtů.

Soutěžící změřili síly v teoretických znalostech, v praktické části si měli možnost vyzkoušet práci s Yamadovým univerzálním indikátorem.

Úspěšnými řešiteli se stalo 12 soutěžících.

První místo obsadila Amálie Jarošová, žákyně Masarykova gymnázia Vsetín. Druhou příčku obsadila Kateřina Vozáková ze ZŠ Kelč. Na třetím místě se umístila Markéta Petrůjová ze vsetínského gymnázia.

Dík také patří vyučujícím, kteří velmi pečlivě připravili soutěžící.

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (6)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Výsledková listina okresního kola 53. ročníku Chemické olympiády kategorie D (okres Vsetín).pdf
Dokument PDF
461.7 kB