Obrázek článku Školní kolo chemické olympiády kategorie D

S únorem byla ukončena dlouhodobá práce studentů na chemické olympiádě kategorie D, což vyvrcholilo závěrečným kontrolním testem.

V letošním roce se v 2. E našla celá řada zájemců o další chemické poznání. V průběhu podzimu studenti vypracovávali domácí teoretickou část na téma kovy. Před Vánocemi stihli v rámci laboratorního cvičení vypracovat praktickou úlohu, kvantitativní analýzu neznámých vzorků chloridu železitého. Indikace výsledné koncentrace se prováděla srovnáním barev se škálou standardizovaných roztoků, stručně se této metodě říká kolorimetrie.
 
Nedílnou součástí práce chemika jsou také výpočty. Studenti opakovali výpočet z chemické rovnice a seznámili se s molární koncentrací. V kontrolním testu, který se konal 5. 2. 2018, se ale pro některé stala kamenem úrazu obyčejná procenta.
 
V okresním kole budou naši školu reprezentovat: Adam Vrabec, Marie Svozilová a Veronika Martinková.
 
Všem zúčastněným gratuluji k vynikajícím výkonům a postupujícím přeji mnoho úspěchu a všechny rovnice správně vyčíslené.
 
Mgr. Zuzana Halaštová
Fotografie (2)