Krajské kolo chemické olympiády kategorie C

Ve středu 6. 4. 2016 jeli nejlepší chemici z prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia do Zlína reprezentovat naši školu v krajském kole chemické olympiády.

V prostorách Univerzity Tomáše Bati se utkalo celkem 24 studentů, ti nejlepší a nejpřipravenější z celého kraje. Olympiáda se skládá vždy z teoretické části a praktické části. Aby se student stal úspěšným řešitelem, tak musel získat 50 bodů z celkového počtu 100 bodů.

Naši studenti dosáhli vynikajících výsledků. Oba se i přes vysokou obtížnost letošního kola stali úspěšnými řešiteli. Jan Sadílek ze 4. E získal 54 bodů ze 100 a umístil se tak na 11. místě. Andrianna Myhalko z 1. B vybojovala s 58 body ze 100 nádherné 6. místo.

Za zmínku stojí, že ze všech 24 studentů se praktická část (zpětná argentometrická titrace) povedla bez jediné chyby pouze třem studentům – z nichž dva byli právě Andrianna a Honza.

Soutěžícím gratuluji a doufám, že si kromě zkušenosti v soutěži a zážitků z univerzitní moderně vybavené laboratoře odnesou také motivaci pro další práci a rozšiřování svých znalostí.

Mgr. Zuzana Halaštová

Fotografie (7)