Krajské kolo chemické olympiády kategorie A

V pátek 8. 12. se naše studentka Andrianna Myhalko z 3. B zúčastnila krajského kola Chemické olympiády kategorie A.

Soutěžní klání nejlepších chemiků našeho kraje se konalo v prostorách Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Andrianna obsadila pěkné 10. místo. I když jsme nedosáhli na vítězné příčky, byla to pro Andriannu cenná zkušenost do budoucna. Celé dopoledne i odpoledne probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. V průběhu písemného testu a praktické části byly ověřovány znalosti z oblasti anorganické, organické, fyzikální chemie a také z biochemie. Velký dík patří rovněž organizátorům, kteří pro soutěžící vytvořili ideální podmínky.

Mgr. Pavel Groh

Fotogalerie UTB

Fotografie (11)