Obrázek článku Naši chemici se v krajském kole neztratili

Ve čtvrtek 10. května se naši studenti Andrianna Myhalko z 3. B, Berenika Indruchová a Vladimír Maňas z 3. A zúčastnili krajského kola Chemické olympiády kategorie B.

Soutěžní klání nejlepších chemiků našeho kraje se konalo v prostorách Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Úlohy – stejně jako ve školním kole – byly zaměřeny na prvky 17. skupiny periodické tabulky. Část organická obsahovala zapeklité alkylace. Oříškem pro soutěžící byla úloha, která se zabývala přípravou a reaktivitou ferrocenu patřící mezi sendvičové sloučeniny. V praktické části soutěžící stanovovali chloridy a bromidy ve směsi Mohrovou metodou s vizuální indikací konce titrace.

Soutěžního klání se zúčastnilo 27 nadšených chemiků. Andriannu od třetího místa dělilo 1,5 bodu. Berenika obsadila 11. místo a Vláďa 23. místo. Celé dopoledne i odpoledne probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Velký dík patří rovněž organizátorům, kteří pro soutěžící vytvořili ideální podmínky.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavel Groh

Fotogalerie soutěže

Fotografie (5)