Obrázek článku Chemická olympiáda – 55. ročník

Soutěž pro žáky základních a středních škol.

Vyhlašovatelem chemické  olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je organizována v následujících kategoriích a soutěžních kolech:

  • v kategorii A – určené pro žáky 3. a 4. ročníků všech typů středních škol s výjimkou středních odborných škol s chemickým zaměřením; probíhá ve školním, krajském a ústředním soutěžním kole,
  • v kategorii B – určené pro žáky 2. a 3. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorii C – určené pro žáky 1. a 2. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorii D – určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole,
  • v kategorii E – určené pro žáky 3. a 4. ročníků středních odborných škol s chemickým zaměřením; probíhá ve školním, krajském a ústředním soutěžním kole.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Chemické olympiády.

Na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí každoročně probíhají školní kola Chemické olympiády kategorie: A, B, C, D a okresní kolo kategorie D.

Garantem školního kola kategorie A je Mgr. Pavel Groh, kategorie B Mgr. Pavel Daniš, kategorie C Mgr. Zuzana Halaštová, kategorie D Mgr. Eva Hlaváčová. Za průběh okresního kola kategorie D zodpovídá Mgr. Pavel Groh. Informace vám poskytnou také vyučující chemie.

Nutná registrace na webových stránkách ChO: https://olympiada.vscht.cz

Registrace a přihlášení do jednotlivých kategorií

Do níže uvedených termínů se prosím zaregistrujte na webových stránkách ChO a přihlaste se na Vámi zvolenou kategorii Chemické olympiády.

kategorie A do 5. listopadu 2018
kategorie B do 2. dubna 2019
kategorie C do 7. března 2019
kategorie D do 3. února 2019

Úspěchy našich žáků v předcházejících ročnících

54. ročník Andrianna Myhalko (3. B) 11. místo (krajské kolo, kategorie A)
  Andrianna Myhalko (3. B) 4. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Berenika Indruchová (3. A) 11. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Kateřina Vozáková (1. B) 12. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Adam Tvrz (2. E) 4. místo (okresní kolo, kategorie D)
53. ročník Andrianna Myhalko (2. B) 3. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Jan Sadílek (5. E) 6. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Vladimír Maňas (2. A) 7. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Tereza Šimsová (1. A) 9. místo (krajské kolo, kategorie C)
52. ročník Andrianna Myhalko (1. B) 6. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Jan Sadílek (4. E) 11. místo (krajské kolo, kategorie C)
51. ročník Tomáš Pánek (4. E) 7. místo (krajské kolo, kategorie B)
  Jan Sadílek (3. E) 3. místo (krajské kolo, kategorie C)
50. ročník Tomáš Pánek (3. E) 10. místo (krajské kolo, kategorie C)
  Jan Sadílek (2. E) 1. místo (okresní kolo, kategorie D)

Na Vaši účast se za pořadatele těší

Mgr. Pavel Groh