Obrázek článku Okresní kolo 56. ročníku Biologické olympiády kategorie D

Dne 22. 4. 2022 se na našem gymnáziu konalo okresní kolo Biologické olympiády žáků 6. a 7. tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Tématem letošního ročníku bylo „Jak přežít zimu“. Každý z účastníků, který chtěl být v okresním kole hodnocen, vypracoval vstupní úkol. Vedle teoretického testu a poznávačky čekal na účastníky praktický úkol, ve kterém soutěžící pozorovali stavbu ptačího pera.

Okresního kola Biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 18 soutěžících ze 7 základních škol a 2 víceletých gymnázií. Komise, která hodnotila úlohy, měla tedy poměrně hodně práce, ale díky bohatým zkušenostem členů poroty se v poměrně krátkém čase podařilo dospět k výslednému pořadí.

První dvě místa obsadili žáci rožnovského gymnázia. Zvítězil Tobiáš Boreček před Barborou Šefferovou a na třetí stupínek se postavila Tereza Mikulíková ze Základní školy Valašská Polanka. Mezi 18 soutěžícími bylo 7 úspěšných řešitelů.

Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu soutěže, hodnocení vstupních úkolů, přípravě poznávací části soutěže a učitelům přírodovědcům, kteří hodnotili úlohy jako členové poroty.

Blahopřejeme soutěžícím k dosaženým výsledkům a přejeme trojici postupujících úspěšnou reprezentaci okresu Vsetín v krajském kole, které se uskuteční 19. května v ZOO Lešná.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

 Mgr. Pavel Groh

Fotografie (8)