Obrázek článku Okresní kolo 56. ročníku Biologické olympiády kategorie C

V pondělí 11. 4. 2022 proběhlo na naší škole okresní kolo Biologické olympiády.

Mezi sebou se utkali žáci 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Tématem letošního ročníku bylo „Jak přežít zimu“. Každý z účastníků, který chtěl být v okresním kole hodnocen, vypracoval vstupní úkol. Všechny práce v sobě nesly zaujetí úkolem a lásku k přírodě jako takové.

Vedle teoretického testu a poznávačky čekal na účastníky praktický úkol, ve kterém soutěžící srovnávali mikroskopickou stavbu různých druhů přírodních a umělých vláken.

A jak to všechno dopadlo? Mezi 24 účastníky z devíti základních škol a tří víceletých gymnázií si nejlépe vedla Julie Pazdírková z Masarykova gymnázia Vsetín. Druhé místo obsadila Renáta Danišová z našeho gymnázia (1. E).  Na třetím místě skončila Magdaléna Halaštová ze Základní školy Vyhlídka Valašské Meziříčí. Úspěšných řešitelů bylo dvanáct.

Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu soutěže, hodnocení vstupních úkolů, přípravě poznávací části soutěže a kolegům biologům, kteří hodnotili jednotlivé úlohy jako členové poroty.

Blahopřejeme soutěžícím k dosaženým výsledkům a přejeme trojici postupujících úspěšnou reprezentaci okresu Vsetín v krajském kole, které se uskuteční 12. května v ZOO Lešná.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Mgr. Pavel Groh

 

Fotografie (11)