Obrázek článku Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury dne 17. 5. 2022

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí rozhodlo vyhovět některým odvoláním proti nepřijetí.

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2022 předložit doklad o ukončení 7. třídy základní školy (v případě šestiletého studia), anebo dokladem o ukončení základní školy (v případě čtyřletého studia). 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úředních hodinách v kanceláři školy.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů čtyřleté studium autoremedura 17-05-2022
Dokument PDF
123.23 kB
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů šestileté studium autoremedura 17-05-2022
Dokument PDF
123.95 kB