Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek

V příloze této zprávy najdete seznamy přijatých uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu, i celkové pořadí uchazečů do čtyřletého i šestiletého oboru studia.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2022 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (4)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů čtyřleté studium náhradní termín
Dokument PDF
121.45 kB
Dokument PDF Pořadí uchazečů o čtyřleté studium po náhradním termínu
Dokument PDF
226.41 kB
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů šestileté studium náhradní termín
Dokument PDF
120.65 kB
Dokument PDF Pořadí uchazečů o šestileté studium po náhradním termínu
Dokument PDF
192.71 kB