Obrázek článku StreTech 2022

1. 6. 2022 se v Praze uskutečnil další ročník konference StreTech 2022. Jak to probíhalo se dozvíte od naší studentky Terezy Hanákové z 3. B.

Ve středu 1. 6. 2022 jsme s paní učitelkou Hladíkovou v 5:11 hod. vyrazily z Valašského Meziříčí směr Praha. A proč tak brzo? No, protože od 10:00 hod. se na půdě ČVUT konala konference StreTech 2022. Šlo o přestavení studentských prací, které se zpracovávaly témata z nejrůznějších oborů od technických přes přírodovědné až po zdravotnické.

Ráda bych vám teď stručně popsala, čeho se má práce týkala. Od ledna 2021 do května 2022 jsem se podílela na výzkumu v rámci stáže na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývala jsem se charakteristikou diabetických ran po aplikaci nanodiamantů. Cílem mé práce bylo potvrdit snížení MMP (matrix metaloproxteináz) v diabetické ráně, což se mi k závěru stáže povedlo prokázat.

Při konferenci StreTech už šlo jen o sdělení informací ohledně prováděného výzkumu. Byla jsem překvapena, jaký byl o moji práci velký zájem. Bylo pro mě také velkou zkušeností popisovat problematiku mé práce děkanům fakult, profesorům, učitelům, vysokoškolákům i dalším zájemcům. Mile mě překvapilo množství dotazů i kladné reakce posluchačů.

Celá tato akce mě velmi motivovala k další práci ve výzkumném prostředí. Získala jsem také velké množství kontaktů na odborníky v oblasti nanotechnologií a klinických výzkumů. Zajímavé byly také práce ostatních středoškoláků. Zaujaly mě zejména práce z oblasti robotiky, nebo 3D tisku.

Moc bych chtěla poděkovat paní učitelce Hladíkové, která se mnou absolvovala tak náročnou cestu a taky děkuji za zajištění propagačních materiálů našeho gymnázia, které jsem tak mohla plnohodnotně reprezentovat.

 

Tereza Hanáková