Obrázek článku Adaptační kurz 1. B

Jak probíhal adaptační kurz třídy 1. B, shrnul Jindřich Gajdoš ve svém příspěvku.

Ráno 5. 9. 2023 jsme se sešli na autobusovém nádraží, kde jsme nasedli na autobus do Rožnova pod Radhoštěm, odkud jsme vyrazili do Valašské Bystřice. Protože náš autobus měl zpoždění, museli jsme čekat v Rožnově o hodinu déle.

Po příjezdu jsme se ubytovali a začali se seznamovat. Dostali jsme toaletní papír a bylo nám řečeno, abychom si utrhli, kolik „potřebujeme“. Každý kousek znamenal jednu věc o sobě. Po obědě jsme měli chvíli volno. Asi ve 14:00 hodin nás vzal pan třídní s paní profesorkou Grohovou na výšlap po místní krajině, při kterém jsme se seznamovali a hráli i nějaké hry, např. běh důvěry. Večer jsme povečeřeli a i přes trable s rozděláním ohně jsme si opekli špekáčky. U ohně jsme poseděli až do noci, dokud jsme se pomalu nevytratili do pokojů.

Ráno jsme posnídali, zahráli si hru a poté jsme poobědvali. Ve zbývajícím volnu si každý napsal dopis sobě samému za 4 roky, druhý dopis byl adresován panu třídnímu. Sbalili jsme se a odešli na autobus. V Rožnově vystoupili někteří spolužáci. Cesta zpět už byla bez potíží a na autobusáku jsme se vydali každý svým směrem.

-/./…/../--/.//…/.//-./.-//….-//.-./---/-.-/-.--//…//…-/.-/--/..///

 

Jindřich Gajdoš

Fotografie (15)