Obrázek článku Krajské kolo Chemické olympiády kategorie A

Dne 1. 12. 2023 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A.

Radovan Lev a Jakub Šnajdr z 6.E již po páté vyrazili na další krajské kolo Chemické olympiády spolu s panem Grohem.

Soutěžilo se ve čtyřech teoretických oborech chemie (anorganická, organická, biochemie a fyzikální). Na test jsme měli tři hodiny, a času bylo rozhodně málo. A tak jsme psali rovnice výroby chloru, bombardovali prvky fotony a řešili úlohy jim podobné.

Dále následovala obědová přestávka, kterou jsme využili na hraní mariáše s panem profesorem ze Zlína.

V laboratoři jsme měli rovněž tři hodiny. Zabývali jsme se složením paralenu a vitamínu C.

Úspěch byl veliký. Radovan vybojoval stříbrnou pozici a jen s maličkým odstupem jsem bronz obsadil já.

Děkujeme úžasnému a obětavému panu profesoru Grohovi. Konzultace s tímto milým a hodným člověkem je pohlazení na duši.

Chemii zdar!

 

Jakub Šnajdr

Fotografie (6)