Obrázek článku Národní kolo Chemické olympiády kategorie A a B

Ve dnech 29. 1. - 1. 2. 2024 se v Brně na půdě VUT konalo celostátní kolo chemické olympiády, kde nechyběli ani naši studenti Barbora Machová (5. E) a Jakub Šnajdr a Radovan Lev (oba z 6. E).

Ano, čtete správně, finále trvalo celé čtyři dny. A program tomu svým obsahem odpovídal.

1. den 

Soutěž byla slavnostně zahájena mnoha proslovy pořadatelů i sponzorů v brněnské hvězdárně. Ceremoniál byl doprovázen promítáním na sférické kino a samozřejmě nesměl chybět ani raut (soutěžící je potřeba na začátek dobře naladit).

2. den

Dopoledne bylo věnováno psaní teoretické části soutěže. Autoři nás potrápili v oblastech anorganické, organické, fyzikální a biochemie. Dále si pro nás organizátoři připravili exkurzi do okolních firem.

3. den

Program byl podobný jako den předtím. Akorát jsme tentokrát dopoledne věnovali praktické části soutěže – laboratoři, kde nás čekala izolace a titrace. 

Odpoledne nás pak provedli organizátoři po laboratořích VUT. Nepochybně největším zážitkem byla laboratoř silikátů, kdy nás hned po otevření dveří uvítala míchačka a sklad chemikálií byl plný pytlů s cementem. Následovala také diskuse s autory nad úlohami – definitivně nejmenší obliby i úspěšnosti se dostalo anorganice (svědčí o tom i fakt, že si organizátoři nedovolili předstoupit a úlohy obhájit).

4. den

Soutěž se chýlila ke konci. Jak slavnostně začala, musela i skončit – tentokráte na rektorátu VUT. Výsledky byly parádní. Barča Machová obsadila v kategorii B v těžké konkurenci 27. místo.

Podobně si vedli i ogaři v kategorii A, Jakub Šnajdr skočil 39. a Radovan Lev 34.

Závěrem nezbývá než poděkovat komu jinému, než našim kantorům, jejichž hodiny nás na soutěž připravily, paní učitelce Danišové a panu učiteli Grohovi.

 

Šedá kůra mozková Radovana Lva

 

Fotografie (12)