Obrázek článku Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2024

V přiložených souborech najdete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly 26. ledna. Účastníci jsou uvedeni pod číselným kódem, který dostali u zkoušek.

Za každý z testů bylo možné získat maxiálně 50 bodů, celkově je tedy maximum 100 bodů. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje bodový zisk v testu z českého jazyka. Pokud mají tito uchazeči stejný bodový zisk i v testu z českého jazyka, umístili se na shodném pořadí. Při skutečných přijímacích zkouškách se rozřadí podle dalších kritérií v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení.

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2024 uchazeči o šestileté studium
Dokument PDF
128.18 kB
Dokument PDF Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2024 uchazeči o čtyřleté studium
Dokument PDF
182.73 kB