Obrázek článku Okresní kolo 58. ročníku Biologické olympiády kategorie C

Dne 19. 3. 2024 se na našem gymnáziu konalo okresní kolo Biologické olympiády žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Tématem letošního ročníku bylo „Jak se žije v lužním lese“. Každý z účastníků, který chtěl být v okresním kole hodnocen, vypracoval vstupní úkol. Vedle teoretického testu a poznávačky čekal na účastníky praktický úkol, ve kterém soutěžící pozorovali stavbu okřehku menšího lidově zvaného žabinec.

Okresního kola Biologické olympiády kategorie C se zúčastnilo 36 soutěžících ze 14 základních škol a 4 víceletých gymnázií. Komise, která hodnotila úlohy, měla tedy poměrně hodně práce, ale díky bohatým zkušenostem členů poroty se v poměrně krátkém čase podařilo dospět k výslednému pořadí.

První místo vybojoval Tobiáš Boreček z rožnovského gymnázia. Druhé místo obsadila Tereza Mikulíková a třetí místo Magdaléna Psotová, žákyně ZŠ Valašská Polanka. V letošním ročníku bylo 20 úspěšných řešitelů.

Z našich soutěžících byla nejúspěšnější Lucie Klečková, která obsadila 16. místo.

Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu soutěže, hodnocení vstupních úkolů, přípravě poznávací části soutěže a učitelům přírodovědcům, kteří hodnotili úlohy jako členové poroty.

Blahopřejeme soutěžícím k dosaženým výsledkům a přejeme trojici postupujících úspěšnou reprezentaci v krajském kole, které se uskuteční 9. května v ZOO Lešná.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

 Mgr. Pavel Groh

Fotografie (9)