Obrázek článku Kroměřížsko v kontextu 2. světové války

73. výročí odsouzení ředitele gymnázia Františka Nedbálka za protifašistický odboj a historická konference v Kroměříži.

Příští týden ve středu uplyne 73 let ode dne, kdy byl 23. září 1942 Lidovým soudem ve Vratislavi odsouzen k trestu smrti za vlastizradu ředitel našeho gymnázia František Nedbálek, rodák z Velkých Těšan u Kroměříže. Jako vlastenec a statečný člověk patřil k hlavním organizátorům odbojové činnosti Sokola a později Obrany národa ve Valašském Meziříčí v letech 1939 a 1940. Budova naší školy se stala důležitým odbojovým centrem, místem schůzek a výměny vzkazů mezi odbojáři, kteří pomáhali převádět přes hranice Čechoslováky odhodlané zapojit se do boje proti nacistům v zahraničí. Na půdě školy byly také přechovávány ilegálně shromažďované zbraně a munice. Po dvou letech věznění byl František Nedbálek 22. ledna 1943 ve Vratislavi popraven.

Dlouho poměrně neznámé osudy ředitele Nedbálka zpracoval v roce 2014 v rámci SOČ tehdejší student gymnázia Vojtěch Zetek. Výsledky jeho práce se staly základem pro vystoupení na odborné historické konferenci Kroměřížsko v kontextu 2. světové války, která se uskutečnila v Kroměříži ve dnech 16. a 17. září 2015. Příspěvek nazvaný Odbojová činnost středoškolského profesora Františka Nedbálka přednesla vedoucí práce Mgr. Alžběta Zetková.