Obrázek článku ViBuCh - korespondenční seminář

Letos opět probíhá korespondenční seminář pro chemiky.

Seminář je určen studentům středních škol se zájmem o chemii. Letos je seminář tematicky zaměřen na koordinační sloučeniny, mechanismy enzymatických reakcí a techniku přípravy rekombinantních proteinů. Obsahuje však i úlohy z jiných oblastí.

V listopadu bude pořádáno víkendové setkání, jehož součástí budou například přednášky z uvedených oblastí a praktická cvičení v moderně vybavených chemických laboratořích. Pro nejlepší řešitele je pořádáno v létě týdenní soustředění.

Pro více informací prosím navštivte webové stránky.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF vibuch letak.pdf
Dokument PDF
1.1 MB