Obrázek článku Klubovna nově, vesele a hravě

Film studentů druhého ročníku pomohl získat 43 700 Kč na vybavení klubovny pro obyvatele, rodinné příslušníky a přátele domova Konvikt provozovaného Diakonií ČCE – hospic CITADELA.

Projekt „Klubovna nově, vesele a hravě“ byl podpořen v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. Program si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech. Podmínkou zisku finanční podpory od Československé obchodní banky ve výši 35 000 korun bylo získat částku minimálně 5000 Kč od veřejných dárců. Sbírka začala 13. května a ukončena byla 27. června 2016. Výši vybraných finančních prostředků, která dosáhla 8 700 Kč, ovlivnil také krátký film, který vznikl v dílně Ester Hošťálkové, Josefa Sehnala (oba 2. B) a Jana Pavelky (2. A).

A že nešlo jen o filmařinu a finance dokazuje úryvek z dopisu pracovnice Diakonie Českobratrské církve evangelické – hospic CITADELA paní Ruth Kopecké:

„Pracovat s Vašimi studenty byla veliká radost. Seznámila jsem je s podmínkami a pravidly projektu a za pár dní se vrátili s nápadem a představou, jak to natočíme. Obstarali si kostýmy a rekvizity, předem mi poslali scénář, pracovali naprosto samostatně. Přišli perfektně připraveni a vybaveni, takže vlastní natáčení šlo velmi dobře a rychle, přestože naši klienti jsou většinou imobilní a přesouvali jsme je ven a zase dovnitř. Společně jsme prožili moc hezké odpoledne. Zakončili jsme ho povídáním u kávy a bábovky, všechny generace společně, klienti, zaměstnanci, jejich dvě děti a Vaši studenti. Našim klientům se celé odpoledne moc líbilo. A tak to není jen o penězích, které jsme získali, to společenství, účast, zábava, to je pro ně víc, než nové křeslo a květinový stolek. Veliké díky.“

I my děkujeme za možnost se do projektu Diakonie ČCE zapojit, především ale Ester, Josefovi a Honzovi za nezištnou a citlivou pomoc na místě, kde je to potřeba.

Mgr. Monika Hlosková