Studentské volby  21. září 2016

Ve středu 21. září 2016 na naší škole v souvislosti s konáním krajských a senátních voleb uskuteční Studentské volby 2016. 

Studentské volby jsou projektem, který realizuje společnost Člověk v tísni a je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Do projektu se zapojilo přes 400 středních škol.

Cílem je přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit studenty s volebním systémem České republiky, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi nimi a jejich pedagogy a v neposlední řadě zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách.

  • Svoje „volby nanečisto“ si mohou přijít vyzkoušet všichni studenti starší 15 let.
  • Volební místnost bude v aule, kde také bude pracovat volební komise složená ze studentů gymnázia.
  • Ve volební místnosti obdrží voliči hlasovací lístky.
  • Volební místnost bude otevřena ve středu 21. září od 7.30 do 13.30 hodin.

 Více informací najdete na stránkách projektu.

Těšíme se na Vaši účast!