Studentské volby aneb jak by volili studenti do poslanecké sněmovny?

V úterý 3. října 2017 se na naší škole v souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny PČR  uskuteční Studentské volby 2017. 

Studentské volby jsou projektem, který realizuje společnost Člověk v tísni a je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Do projektu se zapojilo přes 400 středních škol.

Cílem je přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit studenty s volebním systémem České republiky, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi nimi a jejich pedagogy a v neposlední řadě zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách.

  • Svoje „volby nanečisto“ si mohou přijít vyzkoušet všichni studenti starší 15 let.
  • Volební místnost bude ve třídě 3. A (přízemí), kde také bude pracovat volební komise složená ze studentů gymnázia.
  • Ve volební místnosti obdrží voliči hlasovací lístky.
  • Volební místnost bude otevřena v úterý 3. října 2017 od 7:30 do 13:40 hodin.

Více na stránkách projektu Jeden svět na školách – studentské volby.

Těšíme se na Vaši účast!