Den poezie

Žádný člověk není ostrov – to je téma letošního Dne poezie.

Naše škola se této celostátní akce účastní už poněkolikáté. A protože  izolovaný ostrov není ani gymnázium, studenti 3. A připravili  pro děti z MŠ Krhová literárně-výtvarnou dílnu. Díky ochotě vedení a zaměstnanců městské knihovny mohli na chvíli opustit školní lavice a tvořit v útulném prostředí místní čítárny, kde inspirace přicházela sama.
A vznikaly texty, obrázky, ale především mosty od jednoho k druhému.
 
Mgr. Marie Dufková
Fotografie (12)