Dílčí výsledky celostátní sbírky Bílá pastelka 2016

Ve středu 12. října střádali dobrovolní prodejci do kasiček korunku ke korunce. Kolik jich nasbírali v oblasti Vsetínska, se dočtete v krátkém článku.

Bílou pastelku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) již 17 let. S realizací od počátku sbírky pomáhají i dceřiné společnosti SONS – Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra.

Celkový výsledek za oblastní odbočku Vsetín SONS ČR, z.s. činil 52 488 Kč. Studenti naší školy vybrali částku 2 097 Kč, za což srdečně děkujeme dvojicím dobrovolníků a všem přispívajícím.
 
Pokud chcete znát celkový výtěžek sbírky za rok 2016, sledujte facebookový profil dobročinné sbírky Bílá pastelka.
 
Mgr. Monika Hlosková