Bílá pastelka

Do sbírky ve prospěch nevidomých a slabozrakých se opět zapojila i naše škola.

Ve středu 11. října se naše škola opět zapojila do charitativní sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). Sbírka se koná již od roku 2000 a její datum je inspirováno tzv. Dnem bílé hole.

Skupiny našich studentek prodávaly pastelku u nás ve škole a pak také v Kelči a na SPŠ sklářské.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli.

Natálie Leskovjanová, Adéla Kučerová 2. B

Poděkování za aktivní účast ve sbírce Bílá pastelka

Vážená paní Vašáková,

dovolte mi, abych Vám a vedení školy poděkovala za spolupráci při naší sbírce Bílá pastelka v letošním roce. Velké díky patří rovněž studentům, kteří se velmi aktivně zapojili a s elánem sobě vlastním se vydali do ulic oslovit veřejnost s žádostí o pomoc pro naše klienty. Pochopili naši sbírku a zapojili se s úsměvem a pocitem, že naše společnost dokáže vnímat potřeby lidí s handicapem a snaží se také pomoci. Sbírka proběhla bez nejmenších problémů a sami studenti poznali, jak není jednoduché zajistit financování obecně prospěšných služeb. Ještě jednou děkuji a věřím, že i do budoucna budeme nadále velmi dobře spolupracovat. Připravujeme pro Vás aktivity pro studenty a těšíme se na ně.

S pozdravem

Ludmila Pavelková

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
 Oblastní odbočka Vsetín
Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Tel: 571 424 370
E-mail: vsetin-odbocka@sons.cz