Zeměpisná olympiáda

Ukažte nám své zeměpisné znalosti a dovednosti.

Ve středu 21. prosince proběhne v učebně zeměpisu olympiáda pro kategorie C (1. E, 2. E) a D (1. až 4. ročník vyššího gymnázia). V diáři si poznačte 1. a 2. vyučovací hodinu, při které prověříte své schopnosti pracovat s mapou i teoretické znalosti v testu.
 
Téma pro kategorii C – kartografie, obecná fyzická geografie a Evropa
Téma pro kategorii D – kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie a regionální geografie
 
Témata jsou shodná s okresními koly. Pro více informací se obraťte na Mgr. Barboru Šimíčkovou (kategorie C) nebo Mgr. Jakuba Holomka (kategorie D).
 
Hlásit se můžete u výše jmenovaných profesorů, nebo na nástěnce u kabinetu TV.
 
Mgr. Barbora Šimíčková