Ve světě umění

Jak budou vypadat města za několik desetiletí? Jak se změní způsob našeho života? A obecně: co čeká lidstvo v budoucnosti?

Už na počátku kalendářního roku vyzvala Technologická agentura České republiky ve spolupráci s dalšími partnery školy k účasti na projektu Propojený svět – Život ve městě budoucnosti.

Zadání řešili studenti tehdejších 1. – nyní 2. – ročníků různě. Vznikaly představy přetechnizované společnosti robotů i vize temné a pesimistické. Kolekce prací, která směřovala do TAČR, byla tedy opravdu pestrá.

Když byly vyhlášeny výsledky soutěže, čekalo na nás opravdu milé překvapení! Studentka třídy 2. B Martina Melčáková získala ocenění za 3. místo v kategorii středoškoláků. Úspěch je o to větší, že její obraz byl vybrán z neuvěřitelných šesti set autorů, nejen žáků  gymnázií, ale i škol uměleckých a tzv. zušek!

Ve středu 14. 12. převzala Martina  cenu  přímo v pražském centru technologické agentury, a to za přítomnosti zástupců TAČR a  Svazu průmyslu a dopravy ČR na slavnostní vernisáži výstavy, která představuje kolekci oceněných prací i širší veřejnosti.

A že byli naši studenti ve světě umění opravdu úspěšní, dokazuje také to, že mezi vystavenými, třebas neoceněnými obrazy jsou i zastoupeni i další žáci naší školy!

Mgr. Marie Dufková

Fotografie (5)