Jan Ullrich  Mr Grammar for Lakota Indians

Další přednáška pro studenty gymnázia v anglickém jazyce, která se uskutečnila 22. prosince, byla beseda s naším absolventem a významným specialistou na indiánské jazyky Janem Ullrichem.

Poslední předvánoční dopoledne strávili studenti 3. a 4. ročníků ve společností předního odborníka na jazyky siouxských kmenů Lakotů a Dakotů. Lingvistickému výzkumu v indiánských rezervacích se Jan Ullrich, který na naší škole maturoval v roce 1987, věnuje od roku 1992 a po dlouholetém sběru materiálů sestavil slovník lakotštiny, pokládaný za jeden z nejlépe zpracovaných slovníků domorodých jazyků Severní Ameriky. V současnosti vyučuje na kmenové univerzitě Sitting Bull College. Vydal gramatiku lakotštiny a sestavil řadu učebnic pro výuku tohoto jazyka od základních až po vysoké školy.

Přednáška obsahovala mnoho zajímavých informací nejen pro ty z nás, které jako fanoušky Vinnetoua a Old Shatterhanda někdy oslovovaly dobrodružné příběhy ze života indiánů na Divokém západě. Dozvěděli jsme se například, jak vypadá dnešní realita indiánských komunit v rezervacích, proč vlastně potřebují dnešní američtí indiáni své jazykové „národní obrození“ a jak snadno poznat, jestli v angličtině správně tvoříme souhlásky s přídechem. Pochvala patří také studentům, kteří v anglické komunikaci velmi dobře obstáli jako posluchači i jako účastníci závěrečné diskuse.

Mgr. Alžběta Zetková

Fotografie (5)