Krajské kolo FO kategorie E 201617

V pátek 28. 4. 2017 proběhlo na Střední zdravotní škole ve Zlíně krajské kolo FO kategorie E určené žákům 9. ročníku ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Po úspěšném okresním kole byla do krajského kola nominována Klára Nejezchlebová (2. E).

Soutěžící řešili 4 teoretické úlohy. Klára získala 19 bodů, stala se úspěšnou řešitelkou a obsadila 14. místo. Bodové rozdíly mezi soutěžícími byly minimální.

Děkujeme za dobrou reprezentaci školy a přejeme Kláře v dalších letech studia vynikající výsledky ve studiu a přírodovědných soutěžích.

Mgr. Jan Jašek

Fotografie (1)