Obrázek článku Revolution train

Dne 5. 5. 2017 se naše třída 1. E zúčastnila exkurze v protidrogovém vlaku.

Průvodkyně nás vedla příběhem skupiny drogově závislých mladých lidí, který byl sestaven podle skutečné události. Měli jsme možnost vidět jejich životní prostředí a prožít s nimi těžké chvíle způsobené závislostí na drogách.

Dokonce jsme se mohli zapojit do jednotlivých pasáží příběhu. Během prohlídky jsme vyplňovali dotazník týkající se návykových látek. Odešli jsme ponaučeni a odrazeni od drog, kvůli fyzickým i psychickým následkům jejich užívání. Někteří z nás byli ke konci požádáni Regionální televizí o krátký rozhovor. Celou prohlídkou nás doprovázelo vedení města. Akci jsme si náramně užili.

Ester Pernická, Kristina Kolčeva, Marie Svozilová, 1. E

Tisková zpráva a fotogalerie na stránkách města Valašské Meziříčí

Revolution train

reportáž Regionální televize