Soustředění sboru Basové G v Dřevohosticích

Ve dnech 12. až 14. května se konalo soustředění pěveckého sboru Basové G.

Proběhla příprava na slavnostní ukončení maturit, na benefiční koncert Studenti městu a rovněž na rockový koncert, který se uskuteční v červnu, a to díky spolupráci se sborem Rock Choir působícím při gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě.

Nabiti sluníčkem a krásným počasím jsme se vydali na pro nás zcela nové místo – do Dřevohostic. V pátek odpoledne jsme vyjížděli z vlakového nádraží do Bystřice pod Hostýnem, kde nás čekala 20 minutová procházka na nádraží autobusové. Hned po vystoupení z autobusu nastaly drobné komplikace se zapomenutými věcmi, konkrétně spacákem. Jako zázrakem jsme ale potkali manželku řidiče, který řídil onen autobus, a večer měla členka sboru spacák již u sebe.

Dřevohostice jsou příjemné malé městečko. Po ubytování na faře a krátké pauze na vydechnutí a dokoupení jídla jsme se pustili do zpívání. Páteční večer byl pro hudebně zdatnější (a naši paní sbormistryni obzvlášť) trošku náročný kvůli stále neladícím kvintám a kvartám. Snad i následkem toho jsme se zapomněli a trénovali až do půl 11, což nám však nijak neuškodilo. Znaveni jsme se uložili ke spánku, abychom ráno byli dobře připraveni na celodenní zpívání. Tak se i stalo a v sobotu byla poznat práce udělaná předešlý den. Kolem 6. hodiny nás potěšil svou návštěvou pan Hlavačka, sbormistr Rock Choir Hladnov, aby se ujistil o tom, jak nám jde nacvičování společných, jím upravených, skladeb. Nezklamali jsme! Z našeho výkonu byl nadšený a dokonce si z tenoristů vybral sólistu na společnou píseň Happy. Ve večerních hodinách jsme zpívali písničky oddechové a poté ještě chvilku společně seděli na pokoji při kytaře a bavili se.

V neděli jsme ještě do oběda nacvičovali, následně si sbalili věci, uklidili prostory a vyrazili směr Valašské Meziříčí. V Dřevohosticích se nám moc líbilo a určitě tam pojedeme znovu!

Derica Mazniová, 4. E

Fotografie (9)