Basové G zahajuje novou sezónu a hledá nové tváře

Již dlouhodobou tradici na našem gymnáziu má sbor Basové G, který byl založen před více než 25 lety paní sbormistryní Janou Krchákovou.

Nyní je sbor známý nejen po Valašském Meziříčí, ale má dobré jméno i mezi jinými sbory celé České republiky. Sbor se účastní regionálních a celostátních přehlídek a soutěží, ale také mezinárodních festivalů a jiných zahraničních pobytů. V posledních letech jsme například navštívili polské Pobaltí, Itálii či Francii, kde jsme navázali kontakty s tamějšími sbory.  V blízké době se rovněž chystáme na pobyt ve Španělsku. Tento rok bychom se kromě účasti na celostátní soutěži v Opavě chtěli zaměřit i na nahrávání nového CD.  Svou práci prezentujeme na koncertech jak ve Valašském Meziříčí, tak i v okolních městech po celý školní rok (viz odkaz). Během roku se koná několik víkendových soustředění, která slouží k důkladnějšímu procvičení skladeb, ale i k utužení vzájemných vztahů mezi zpěváky.

Scházíme se dvakrát týdně (středa, pátek) v učebně hudební výchovy, a to od 14:00 do 16:00 hod. Sborovou činnost si lze také navolit jako povinný předmět místo hudební výchovy. O potěšení z vykonané práce a skvělého kolektivu se rádi podělíme s novými členy, a tak Vás všechny srdečně zveme ke spolupráci jak pěvecké, tak i instrumentální.

Leona Tomšíková, 5. E

Fotografie (13)