S Valašským ekocentrem na Zlatý list

Rok se s rokem sešel a opět tady máme soutěžní stezku Zlatý list.

Před několika měsíci jsem se na chodbě potkala s loňskými vítězi – účastníky národního kola:

„Paní profesorko, to je škoda, že se už nemůžeme zúčastnit.“

„Co se dá dělat, je to soutěž pro základní školy. Ale mohli byste pomoci s organizací pro mladší žáky.“

„Jo? Tak to bychom rádi.“

A protože já připravuji soutěžní týmy z 1. E a 2. E, organizační týmy si vzala na starost kolegyně Mgr. Monika Hlosková. Sešli se s hlavní organizátorkou akce Jitkou Dvorskou, upřesnili si detaily a začali vymýšlet úkoly, nad kterými by si mladší soutěžící potrápili hlavy. Celkem se organizační části zúčastnilo 15 studentů ze 3. E a připravili si 8 stanovišť – od astronomie přes botaniku, savce, stromy, ekosystém vod až k bezobratlým.

Den D přišel v pátek  19. května.

V 8.30 byla soutěžní stezka oficiálně odstartována a soutěžní hlídky se rozeběhly k jednotlivým stanovištím. Organizátoři-studenti byli vstřícní, na správné odpovědi se snažili navést a objektivně pomoci. Kdo nevěděl, měl smůlu. Kdo aspoň tušil, ten se jistě chytil. Soutěžící se ukázali jako ostřílení profíci, někteří dokázali určená stanoviště projít velmi rychle. A protože nám vyšlo počasí, celkový dojem z proběhlé soutěže byl více než pozitivní. Kdo by si nechtěl potrápit mozek v příjemném stínku lesíku u rybníčku v bývalých Kasárnách?

Děkuji studentům za úsilí, které věnovali přípravě, čas a energii, které věnovali dětem v samotné soutěži a Mgr. Monice Hloskové děkuji za koordinaci této akce s hlavním organizátorem – Valašským ekocentrem.

Mgr. Barbora Šimíčková

Fotografie (25)