Letní archeologicko-epigrafický výzkum

Zúčastněte se výzkumu v  rámci projektu „Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2017“.

Máte zájem se výzkumu zúčastnit? Přihlásit se můžete na níže uvedeném kontaktu.

Petr Jenč (vedoucí výzkumu) a Vladimír Peša, Ph.D. – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Pracoviště archeologie a speleoantropologie, Archeologické muzeum – Šatlava v České Lípě, Vězeňská 189, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 778 536 457, 725 099 726, 605 245 855 nebo 487 723 223

K závaznému přihlášení využijte e-mailové adresy petrjenc@centrum.cz.

Nezapomeňte prosím uvést, na který turnus se hlásíte, jméno, věk, místo bydliště, u studentů též školu / studijní obor a telefonický kontakt.

Maximální počet účastníků na turnus je 12 osob.

Žádáme zájemce, aby potvrdili svou účast do 3. července!!!

Přihlášky do II. turnusu přijímáme nejpozději do 20. července!

Další informace naleznete v přiloženém souboru a na webu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2017.pdf
Dokument PDF
812.23 kB