Obrázek článku Den poezie (Poezie pod proudem/Palacký pod čepicí)

Celostátní akce, do které se gymnázium zapojuje již několik let, je letos také připomínkou nadcházejícího 145. výročí založení školy.

Na úterý 10. 11. 2015 připravili studenti ve spolupráci s městskou knihovnou literárně-výtvarnou dílnu pro děti z MŠ Krhová inspirovanou díly autorů - absolventů našeho gymnázia Oldřicha ŠuleřeMiloslava Baláše.
 
Další aktivitou v rámci celostátní akce, které se gymnázium účastní již několik let, je literární podvečer ve Schlattauerově kavárně při Moravské gobelinové manufaktuře, připomínající letos 145. výročí založení školy. Ve čtvrtek 19. 11. v 17 hodin vystoupí studenti gymnázia s programem zaměřeným na básnickou tvorbu Františka Palackého a jeho současníků. Zapojit do pocty Palackému se mohou i návštěvníci kavárny.
 
Mgr. Marie Dufková