Vyroste na Bečvě přehrada?

I o této otázce diskutovali studenti v průběhu ekologické exkurze ke korytu poslední štěrkonosné řeky doposud nepřerušené přehradou.

K řece Bečvě, konkrétně k úseku kolem Hustopečí nad Bečvou, zavedli v posledním školním týdnu zájemce z řad žáků gymnázia Mirek Dvorský (Valašské ekocentrum, Severomoravské sdružení ČSOP) a Daniela Paloušová (absolventský ročník 2013), která je v současné době ve Valašském ekocentru na studentské praxi.

Cestou potkali řadu živočichů (třeba svižníka zvrhlého, vrbaře uhlazeného, klínatku obecnou a housenku kukléřky diviznové) a rostlin (například diviznu černou, krtičník hlíznatý, třezalku tečkovanou, hadinec obecný, mydlici lékařskou, hvězdici chlumní a potvoru křídlatku), některé ptačí druhy (volavku popelavou, kulíka říčního, ledňáčka říčního) si mohli podrobněji  prohlédnout na stativovém dalekohledu, u štěrkových náplavenin hodili pár žabek, z dálky (kopřivy) viděli kmeny ohryzané bobry a bobří hrad a při zpáteční cestě sledovali bouřkové mraky, které své vodní zásoby vypustily naštěstí až při čekání na vlak na hustopečském nádraží.

Kromě toho se dozvěděli o plánu zbudovat na toku Bečvy „protipovodňovou" přehradu Skalička, která by nejen tento úsek Bečvy i s jejími obyvateli zcela a nenávratně pohltila. Pokud chcete o problematice stavby vodního díla Skalička na řece Bečvě vědět více, jsou pro vás určeny následující odkazy:

Spojená Bečva

VD Skalička

Hladová Bečva

Vzpomínky na velkou vodu

Děkuji Mirkovi a Daniele za podařené dopoledne a přeji Bečvě, ať se jí dobře teče i v dalších letech.

Mgr. Monika Hlosková

 

 

Fotografie (10)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Poldr_Skalicka_studie_UPRM_2016.pdf
Dokument PDF
5.53 MB