Obrázek článku Mládí na pomoc aktivnímu stáří

27. června byl ve Valašské Bystřici slavnostně předán klientům charitního domu k užívání zrekonstruovaný venkovní prostor.

O revitalizaci zahrady se zasloužila především Nadace ČEZ, která přispěla k vybudování zahrady částkou blížící se 600 tisícům korun. Na slavnostní otevření zahrady byli pozváni také studenti našeho gymnázia, kteří v průběhu celého školního roku pravidelně připravovali společenská setkání s klienty Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici a doplňovali tak aktivity sociálních pracovníků i dětí z místní základní školy.

Ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda na slavnostním obědě osobně žákům gymnázia za jejich činnost poděkoval a předal studentům také nádherný dort z dílny pracovnic charity, který byl nejen krásný na pohled, ale rovněž vykazoval vynikající chuťové kvality.

Velmi děkujeme za pozvání na slavnostní otevření zahrady a vůbec za možnost se do projektu Charity Valašské Meziříčí zapojit. Je úžasné vidět mladé lidi ve volném čase podporovat seniory z opačného generačního pólu a zjišťovat, že tato pomoc obohacuje zástupce obou věkových kategorií.

Mgr. Monika Hlosková

Zpráva o akci na webu Charity Valašské Meziříčí

 

Fotografie (13)