31. ročník Chemie pro život

Letní škola pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol.

Letní škola je akreditovaným vzdělávacím programem a je součástí servisu VŠCHT Praha středním školám. Letošní ročník odstartoval v úterý 29. srpna, dorazilo přes 300 účastníků z řad vyučujících a studentů z celé České republiky. Možnost účastnit se této akce využili i naši studenti Barbora Honsová, Klára Španělová, Jan Saksa a Ondřej Zapletal, kterým vzdělávání není ani o prázdninách lhostejné.

Letní školu letos zahájil rektor VŠCHT Praha profesor Karel Melzoch. Následoval třídenní program „Chemie pro život“, který se odehrával v Ballingově sále Národní technické knihovny a laboratořích VŠCHT Praha.

Program byl sestaven z dvanácti atraktivních přednášek českých oborových špiček. Přednáškový blok pro pedagogy zahájil profesor Karel Smetana z 1. lékařské fakulty UK. Hovořil na téma „Nádorové mikroprostředí“. I v letošním roce byla nejpoutavější přednáška doktorky Punčochářové, která hovořila na téma „Toxické působení nikotinu a radonu“. Studenti získali informace o nadaci Unipetrol a vyučující o chystané Mezinárodní chemické olympiádě 2018, která se bude letos konat v Praze a Bratislavě.

V laboratořích probíhaly demonstrace a praktická cvičení. Studenti si vybírali z 32 laboratorních prací s nejrůznějšími tématy. V jednotlivých blocích si studenti mohli vyzkoušet moderní pracovní postupy a špičkové přístroje. Výběr úloh byl velmi bohatý. Studenti měli například možnost připravit si kosmetické emulze nebo provést analýzu vody a látek v životním prostředí. Zabývali se problematikou pivních stylů a prováděli senzorické hodnocení piva. Ti odvážnější provedli syntézu paracetamolu, jeho chromatografické přečištění a ověření struktury pomocí nukleární magnetické rezonance.

Co říci závěrem? Snad jen to, že vidět v přednáškovém sále a laboratořích tolik nadšených chemiků z řad pedagogů i studentů je velmi příjemné. Organizátorům děkujeme za profesionálně odvedenou práci a přejeme mnoho sil a elánu do dalších ročníků Letních chemických škol.

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (5)