Kam po střední škole?

Třeba na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Podívejte se, jaké aktivity pro vás fakulta připravila.

Můžete si vyzkoušet, jaké je studium na vysoké škole díky akci Výška nanečisto. Absolvujete přednášku, cvičení, navštívíte menzu a zažijete další aktivity spojené se studiem na VŠ.

Akce je zcela zdarma, v případě zájmu se platí pouze oběd v menze (50 Kč).

Termíny Výšky na nečisto:

  • 27. října 2017
  • 24. listopadu 2017
  • 15. prosince 2017
  • 19. ledna 2018
  • 16. února 2018

Zájemci se mohou přihlašovat zde: www.vyskananecisto.cz

Další akce, kterou PEF MENDELU pořádá, je Informatika naostro. Jedná se o dvoudenní kurz pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet studium informatiky. V případě úspěšného absolvování tohoto kurzu můžete být přijati bez přijímacích zkoušek.

Kurz je zdarma včetně zajištěného ubytování na kolejích a obědů ve školní menze.

Informatika naostro se pořádá ve dvou termínech leden a červen, nejbližší připravujeme 11. – 12. ledna 2018.

Zájemci se mohou přihlašovat zde: http://naostro.mendelu.cz/#register

Pro uchazeče o studium na naší fakultě připravujeme také Dny otevřených dveří. Součástí je prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Termíny Dnů otevřených dveří:

  • 20. října 2017
  • 26. ledna 2018
  • 2. března 2018

Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat, stačí přijít v uvedené termíny na Zemědělskou 1 v Brně do budovy Q.

Na setkání s Vámi se těší

Kristýna Kolibová

PR PEF MENDELU