Soutěž o cestu do Evropského parlamentu v Bruselu či Štrasburku

Vytvořte se třídou „digitální vzkaz“ a jeďte se podívat na fungování Evropského parlamentu zblízka.

Zadání soutěže

Naše zadání je poměrně široké a nechává velký prostor různého zpracování:

,,Jak bude Evropská unie vypadat v roce 2035?"

A protože žijeme v digitálním věku, nechceme po vás nic jednoduššího, než převést nápad do digitálního vzkazu. Třeba tak, jak by mohl fungovat na sociálních sítích, ať už jako text na facebooku (max. 1000 znaků), tweet na twitteru, obrázek na instagramu, video na vimeo.com atd. Invenci se meze nekladou, využít můžete jakýkoli formát, který vás napadne.

Soutěžní příspěvek zašlete na e-mail: plivova@charanzova.cz, do předmětu zprávy napište: SOUTEZ. Ke každému příspěvku připište kontakt (telefon a e-mail na třídní učitelku/ třídního učitele, adresu školy a třídu).

Podmínky soutěže

Termín zaslání soutěžních příspěvků je nejpozději do 30. 11. 2017.

Výsledky sdělíme na webových stránkách a na uvedený kontakt do 15. 12. 2017.

Soutěž je určena pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (každá třída může zaslat 1 příspěvek).

Termín exkurze v Evropském parlamentu je stanoven v rozmezí leden–červen 2018, dle dohody také místo (Brusel/ Štrasburk), doba trvání exkurze bude 2–3 pracovní dny (dle dohody).

Počet účastníků je omezen na 30 osob včetně doprovodu.

Způsob úhrady: výherce vybere dopravce a ubytování, vynaložené náklady uhradí Evropský parlament v průběhu exkurze (s výběrem vhodného ubytování můžeme pomoci).

Těšíme se na vaše příspěvky!

S přáním všeho dobrého

Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu